nickerie_Detailfoto

Overlast door illegale kafverbranding

NIEUW-NICKERIE – Districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie is bezig het kaf van het koren te scheiden. Er zijn molenaars /verwerkers die zich aan de regels houden bij het opruimen van het kaf van de padie, maar er zijn ook collega’s die dat illegaal doen, waardoor anderen er hinder van ondervinden.

Zo’n geval doet zich voor aan de Kashmirweg in het westen van het district. De dc heeft, na klachten van omwonenden over rook, een onaangename geur en as, de betrokken ondernemer gemaand op te houden. Hij dumpt al geruime tijd op een leegstaand perceel kaf, om het vervolgens in brand te steken tot grote ergernis van omwonenden van de vrij dichtbij gelegen Ramadienweg.

READ MORE

Unknown123123

Gebruik van restanten uit land- en bosbouw voor energie draagt bij aan voedselzekerheid

Hoe duurzaam het verbouwen van gewassen als bron voor energie is, staat al jaren ter discussie. Een potentieel aantrekkelijk alternatief is de inzet van afval en residuen uit de land- en bosbouw. Echter, het gebruik van afval en andere residuen heeft mogelijk ook effecten op landgebruik, biodiversiteit en voedselzekerheid. De extra inkomsten uit de verkoop van afval en andere residuen zijn namelijk een stimulans om de productie van gewassen en hout uit te breiden. Het LEI heeft onderzocht wat de effecten zijn van grootschalige inzet van restanten uit de landbouw op landgebruik en voedselzekerheid.

READ MORE

rice

Verdere ‘invasie’ Guyanese rijstrassen

PARAMARIBO – Rijstboeren van de Gangaram Pandayweg in Saramacca staan op het punt het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (Adron) bij de politie aan te brengen, wegens oplichting, in aanloop naar een mogelijke rechtszaak. Het zaaizaad dat Adron levert voldoet niet en de opbrengst per hectare is slechts de helft van wat het instituut belooft. “En dat is oplichting”, redeneert adviseur van de rijstboeren, Kenneth Sukul.

READ MORE

Irrigation and Cultural Practices

Productiekosten rijstsector fors gestegen

NIEUW-NICKERIE – De productiekosten in de rijstsector zijn fors gestegen door de recente koersstijging na devaluatie van de Surinaamse dollar. Vrijwel alle prijzen van benodigdheden zijn de afgelopen dagen met ten minste 25% aangepast waardoor de boer nu meer geld op tafel moet leggen om zijn rijstareaal zaaiklaar te maken.

READ MORE

430

Groep landbouwers zoekt hulp bij PVF-voorzitter Jairam

Een groep landbouwers van het district Nickerie heeft hulp ingeroepen van PVF- voorzitter Soedeshchand Jairam die landbouwdeskundige is. Ook is hij voorzitter van het Comité Behoud Landbouwsector. De landbouwers hebben hem gevraagd om op te komen voor hun problemen, zodat zij hiervan verlost kunnen worden. Door de laatste ontwikkelingen in de rijstsector zijn de boeren in ernstige financiële problemen geraakt.

READ MORE

vhp

VHP dringt aan op antwoorden over rijstsector

Assembleeleden van de VHP-fractie hebben vragen gesteld aan president Desi Bouterse over de PetroCaribe overeenkomst. De rijstsector is volgens de Assembleeleden in gevarenzone. Zij willen ook weten welke actie genomen zal worden met het oog op El Niño. De brief aan de president is ondertekend door: Chan Santokhi (fractieleider VHP), Asiskumar Gajadien, Jitendra Kalloe, Krishna Mathoera, Mahinder Jogi, Dew Sharman en Djotish Jaggernath.

READ MORE

400

Gajadien: Rijstboeren benadeeld in PetroCaribe deal

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt dat rijstboeren benadeeld worden in de PetroCaribe deal tussen Suriname en Venezuela. De exportonderneming Jubosa strijkt volgens hem USD 65 op per ton rijst. Voor de eerste leveringsovereenkomst zal dit bedrijf voor de te exporteren witte rijst bijkans 1,2 miljoen USD verdienen, deelt Gajadien mee.

READ MORE

617

6.500 ton witte rijst verscheept naar Venezuela

De eerste boot met 6.500 ton witte rijst is gisteren uit de haven van Paramaribo vertrokken naar Venezuela. Het laden van de boot is geschied onder ruime belangstelling van vertegenwoordigers van de Venezolaanse ambassade en van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE).

Het is de eerste van de drie boten die elk 6.500 ton witte rijst met een breukpercentage van 5 naar Caracas zullen verschepen onder het PetroCaribe-akkoord. De rijst is geladen in 260 containers van 25 ton. Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de VVRE, zegt aan Starnieuws dat de containers eerst gevuld moeten worden voordat de boot komt om deze te verschepen. Wanneer de tweede boot komt is niet duidelijk, omdat de containers eerst gevuld moeten worden. “Het contract is er, dus we maken er gebruik van.”

READ MORE

rijst_Detailfoto

Maleisië helpt Suriname nieuwe rijstrassen ontwikkelen

PARAMARIBO – Suriname zal met assistentie van Maleisië en met financiering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) nieuwe rijstrassen ontwikkelen, die zeven ton padie per hectare moeten leveren. Met de huidige rassen is dat 4.3 ha. Minstens één van de nieuwe rassen zal goed moeten gedijen in brak water. Het project wordt gefinancierd door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB).

READ MORE

rice

Suriname springt in gat rijstmarkt Venezuela

PARAMARIBO – De rijstsilo’s in Nickerie zitten vol en de regering gaat een dringend verzoek van Venezuela om rijst uit Suriname te importeren verder uitwerken zodat aan de vraag van Caracas kan worden voldaan. Dat is één van de concrete uitkomsten van het overleg vrijdag tussen president Desi Bouterse en zijn bezoekende Venezolaanse collega Nicolas Maduro en delegaties van de beide landen.

READ MORE