Picture 509

Fase 1: Branden van stro

Picture 127

Fase 2: Droge grondbewerking

Picture 127 IMG_5394 DSCF6421

DSCF2094

Fase 3: Irrigatie en schoonmaak

66 Picture 004 DSCF2094

DSCF6502

Fase 4: Water pompen

Picture 067 DSCF6502

f

Fase 5: Natte grondbewerking

f DSCF2087 DSCF1635

DSC_0059

Fase 6: Inzaai

DSCF1590 DSC_0059 20

Picture 018

Fase 7: Bemesten

picture 097 Picture 018 7

DSCF7829

Fase 8: Aanplant

Picture 080 picture 041 DSCF7829 DSCF7824

DSCF7941

Fase 9: Oogsten

Picture 168 DSCF7939 Picture 153 on 021 DSCF7941

DSCF7444

Fase 10: Verwerking

DSCF7444 DSCF7427 DSCF7399 DSCF6098 DSCF5943 DSCF6014 DSCF5920