Unknown123123

Gebruik van restanten uit land- en bosbouw voor energie draagt bij aan voedselzekerheid

Hoe duurzaam het verbouwen van gewassen als bron voor energie is, staat al jaren ter discussie. Een potentieel aantrekkelijk alternatief is de inzet van afval en residuen uit de land- en bosbouw. Echter, het gebruik van afval en andere residuen heeft mogelijk ook effecten op landgebruik, biodiversiteit en voedselzekerheid. De extra inkomsten uit de verkoop van afval en andere residuen zijn namelijk een stimulans om de productie van gewassen en hout uit te breiden. Het LEI heeft onderzocht wat de effecten zijn van grootschalige inzet van restanten uit de landbouw op landgebruik en voedselzekerheid.

READ MORE

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *