nickerie_Detailfoto

Overlast door illegale kafverbranding

NIEUW-NICKERIE – Districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie is bezig het kaf van het koren te scheiden. Er zijn molenaars /verwerkers die zich aan de regels houden bij het opruimen van het kaf van de padie, maar er zijn ook collega’s die dat illegaal doen, waardoor anderen er hinder van ondervinden.

Zo’n geval doet zich voor aan de Kashmirweg in het westen van het district. De dc heeft, na klachten van omwonenden over rook, een onaangename geur en as, de betrokken ondernemer gemaand op te houden. Hij dumpt al geruime tijd op een leegstaand perceel kaf, om het vervolgens in brand te steken tot grote ergernis van omwonenden van de vrij dichtbij gelegen Ramadienweg.

READ MORE

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *